پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام
کدمطلب: wEVUV4oZ      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۱۳:۴۶:۰۳      تعداد بازديد اين صفحه:  ۸۱

رونمایی از نقشه راه "پیشگیری ازآسیب های اجتماعی"در سطح مدارس شهرستانها ومناطق تابعه استان ایلام

تابلو تخته شاسی نقشه راه "پیشگیری ازآسیب های اجتماعی" در اختیارکارشناسان تربیت بدنی وسلامت شهرستانها ومناطق تابعه استان قرار گرفت.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام ، مرضیه رئوفی رئیس اداره مراقبت وپیشگیری در برابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش استان گفت :  از تعداد 16 عدد تابلوتخته شاسی نقشه راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور کارشناسان تربیت بدنی وسلامت شهرستانها ومناطق تابعه استان ایلام رونمایی شد.

رئیس اداره مراقبت وپیشگیری در برابر آسیب های اجتماعی آموزش وپرورش استان از عمده ترین اهداف نقشه راه،ترویج فرهنگ پیشگیری وتوانمندسازی دانش آموزان،والدین وکارکنان به منظور خود مراقبتی در برابر آسیب های اجتماعی، کنترل وکاهش عوامل مخاطره آمیزوتهدید کننده دانش آموزان در زمینه آسیب های اجتماعی وظرفیت سازی حمایت های اجتماعی دانش آموزان در فوریت های اجتماعی برشمرد.

رئوفی رصد وضعیت خطرپذیری وعوامل مخاطره آمیزدانش آموزان در زمینه آسیب های اجتماعی،ارتقاء دانش وآگاهی دانش آموزان،والدین،کارکنان درزمینه عوامل مخاطره آمیز وآسیب های اجتماعی را  مهمترین ماموریت های نقشه راه پیشگیری عنوان کرد.    

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه