پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان ايلام
اخبار مهم:
تماس با ما
 • ارتباط با اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
  08433338171-2
 • ارتباط با روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام
  08433342268
 • ارتباط با دفتر مدیرکل
  08433335800
 • ارتباط با مشاور اجرایی مدیرکل
  08433380673
 • ارتباط با اداره حراست
  08433330182
 • ارتباط با اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات
  08433344953
 • ارتباط با اداره خدمات
  08433342279

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه